Menu Close

  Ilona Veike

  Pärnu
  Vastuvõtule registreerimine
  e-mail:  ilona.veike@onk.parnu.ee
  tel: +372 5692 4435


  Ilona Veike on pikaaegsete kogemustega nõustaja ja koolitaja, kes hetkel töötab Pärnu Õppenõustamiskeskuses mänguterapeudina ja psühholoogilise nõustajana. Tema peamiseks sihtgrupiks on lapsed ja noored. Peamised probleemid, millega tema poole pöördutakse, on ärevus, depressioon, suhteprobleemid ja toimetulematus tugevate tunnetega. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis sotsiaalteadustes, spetsialiseerudes lastekaitsele ja sotsiaalpedagoogikale. Lisaks magistrikraadile lõpetanud hingehoidja baaskursuse, lõpetanud pereteraapia algkursuse, loovteraapia kursuse ning kognitiivkäitumusliku teraapia koolitused ning omandanud koolitaja litsentsi kasuperede (PRIDE) ning CAP koolitajana, mis tegeleb laste väärkohtlemise ennetusega. On viinud läbi erinevaid tugigruppe (leinagrupp, esmaste töötute toetusgrupp ja vägivalla all kannatavate naiste tugigrupp), olnud erinevate sotsiaalprojektide algataja ning läbiviija ja koolitaja.

    Karin Küla

    Pärnumaa

    Karin on mänguterapeut, laste jooga õpetaja, geograaf ja kahe lapse ema. Varem on Karin töötanud Eesti Energia grupis kaartidega ning seejärel teinud suure elumuutuse, asudes tegelema teraapiate ja lastega. Kogu teekond on andnud talle parima viisi laste ja nende vanemate tundma õppimiseks, toetamiseks, kohal ja olemas olemiseks. Karinil on olnud lastega alati väga hea ja lähedane side ja teda köidab mänguteraapiline mõju nii väiksele kui suurele inimesele. Mänguteraapia kõrval on talle hingelähedane muusika, ta õpib muusikateraapia täiendõppes.

      Merit Kvatš

      Pärnu
      Vastuvõtule registreerimine
      e-mail:  loovteraapiaoy@gmail.com

      Merit on mänguterapeut, kes omab 30-aastast praktilist kogemust lastega töötamises. Samuti on ta jaganud oma teadmisi ja kogemusi koolitajana erinevatel koolitustel. Ta on vanemõpetaja, TLÜ haridusteaduste magister ning Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige. Üle kümne aasta on ta lisaks rühmaõpetaja tööle aidanud individuaalselt lapsi tugiõpetajana, toetades laste psüühiliste protsesside ja õpioskuste arengut. 2018. aasta mais lõpetas Merit mänguterapeudi väljaõppe, mis aitab tal veelgi paremini mõista lapsi ja otsida just igale lapsele sobivat lähenemis- ja õppimisviis. Ta suudab mänguliselt leida tee lasteni ja saavutada lastega head, turvalist ja avatud kontakti. Saavutamaks oma töös lastega veelgi paremaid tulemusi, on ta läbinud psühholoogia-alaseid koolitusi ning lõpetanud pereteraapia algkursuse.