Menu Close

Pöördu mänguterapeudi poole, kui laps on

 • elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedaste kaotus elukoha-, lasteaia- või koolivahetus vm);
 • kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda;
 • käitumises agressiivne, sest tal on raske teisiti väljendada oma tundeid;
 • madala enesehinnanguga, endassetõmbunud, kurb, häbelik, kartlik või ärev, rahutu, vihane, trotslik;
 • kiusaja või kiusatav;
 • haigestunud ja vajab pikaaegset ravi.

Mänguteraapia aitab

 • lapsel läbi mängu tegeleda turvalises keskkonnas talle olulise sündmusega;
 • väljendada oma mõtteid ja tundeid;
 • tulla toime oma tugevate tunnetega;
 • kirjeldada juhtunut;
 • mõista enda ja teiste käitumist;
 • leida lahendusi;
 • leppida muutustega;
 • suurendada eneseusku;
 • olla julgem ja usaldavam;
 • ennetada probleeme.

2015, Margit Pajo