Menu Close

MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni liikmeks astumine

MTÜ EMTA liikmeks saab astuda juba tegutsev või tegutsema asuv mänguterapeut. Kui oled mänguterapeut, soovid toetada mänguteraapia arengut Eestis ja osaleda meie tegemistes, astu meie ühingu liikmeks! Võtame tegevliikmeteks vastu Eestis tegutsevaid 2*- või 3-aastase väljaõppe lõpetanud mänguterapeute. MTÜ EMTA tegevliikmeks vastu võetud mänguterapeut kantakse Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni registrisse ning talle omistatakse mänguterapeudi tase.

NB! MTÜ EMTA registri näol ei ole tegemist riikliku kutseregistriga. MTÜ EMTA mänguterapeutide registris olemine ja vastava taseme omamine on vaid ühingu sisene erialase taseme tõstmine ning see ei anna riiklikku kutsetunnistust. Mänguterapeudina töötades ei ole kohustust kuuluda MTÜ EMTA liikmeskonna hulka ja registrisse.

*Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni registrisse kandmiseks ning taseme omistamiseks on vajalik läbida kas mänguterapeudi 3-aastane väljaõpe või mänguterapeudi pädevuse hindamine.

Liikmeks astumine ja pädevuse hindamine toimub kahel korral aastas.

  • Liikmeksastumise avalduse palume saata hiljemalt 15.-20. jaanuariks või 12.-16. augustiks.
  • Pädevuse hindamise avalduse palume saata vahemikus 14.-16. veebruar või 21.-23. august.

Liikmeks astumiseks vajalikud dokumendid

  • Liikmeksastumise avaldus (laadi alla siit).
  • Mänguterapeudi väljaõpet tõendav kooli lõputunnistuse koopia (kas 2- või 3-aastase väljaõppe kohta).
  • Saada avaldus ja tunnistuse koopia aadressile maivele@gmail.com (telefon +372 527 6930).

Esmane avaldus vaadatakse läbi EMTA juhatuse poolt ning avalduse esitajale teatatakse otsus kirjalikult hiljemalt 2 nädala jooksul pärast avalduse laekumist juhatusele. 3-aastase väljaõppe läbinud mänguterapeut arvatakse MTÜ EMTA liikmeks pärast liikmemaksu laekumist.

2-aastase väljaõppega terapeudil tuleb liikmeks saamiseks lisaks läbida ka pädevuse hindamine. Täpsemate nõuetega saad tutvuda SIIN.

MTÜ EMTA liikmemaks on 35 EUR aastas. Liikmemaks tuleb tasuda MTÜ Eesti Mänguterapeudid Assotsiatsiooni arveldusarvele EE552200221070722537 (Swedbank). Liikmemaksu tasudes palume kirjutada selgituse lahtrisse „liikmemaks“.

Pädevuse hindamiseks vajalikud dokumendid

Pädevuse hindamiseks vajalike nõuetega tutvu SIIN.