Menu Close

Astu liikmeks

MTÜ EMTA liikmeks saab astuda juba tegutsev või tegutsema asuv mänguterapeut.
Kui oled mänguterapeut või soovid toetada mänguteraapia arengut Eestis, astu meie ühingu liikmeks! Võtame tegevliikmeteks vastu Eestis tegutsevaid vastava haridusega mänguterapeute. Ühinguga liituma ootame ka toetajaliikmeid, kes ei ole aktiivselt tegutsevad mänguterapeutidena, ent soovivad olla kursis mänguteraapia erialal toimuvaga ning toetada mänguteraapia arengut Eestis.

MTÜ EMTA tegevliikmele pakub ühendus järgmisi lisaväärtusi:

 • Võimalus jagada infot oma erialal tegutsevate kolleegidega.
 • Ühtekuuluvustunne.
 • Võimalus osaleda ühisüritustel – suvepäevadel, ümarlaudadel, koolitustel jne.
 • Mänguterapeudi huvide ja õiguste kaitse MTÜ EMTA kui mänguterapeute ühendava katuseorganisatsiooni poolt.
 • Iseenda kui mänguterapeudi ja mänguteraapia-alaste ürituste reklaam EMTA koduleheküljel ja selle käsutuses olevate kanalite kaudu (meililist, FB-leht).
 • Erialased täiendkoolitused, EMTA konverentsid jt üritused soodushinnaga.
 • Ligipääs erialastele materjalidele ja uuemale infole mänguteraapia valdkonnas.
 • Anda enda panus mänguteraapia eriala edendamisse.

Toetajaliikmeks astumine annab Sulle võimaluse:

 • Saada informatsiooni ja osaleda EMTA poolt korraldatud üritustel.
 • Teha ettepanekuid koolitusteemade osas.
 • Teha ettepanekuid EMTA koosolekutel, seminaridel jne käsitletavate teemade ja korralduse kohta.
 • Osaleda EMTA poolt korraldatud koolitustel, konverentsidel jt üritustel soodushinnaga.
 • Anda panus mänguteraapia eriala edendamisse.

Liikmeks astumiseks on vaja täita liikmeks astumise avaldus ning saata see aadressile maivele@gmail.com. Avaldus vaadatakse läbi EMTA juhatuse poolt ning avalduse esitajale teatatakse otsus kirjalikult hiljemalt 1 kuu jooksul pärast avalduse laekumist juhatusele. Liikmeks arvatakse isik pärast liikmemaksu laekumist.

MTÜ EMTA liikmemaks on 35 EUR aastas. Liikmemaks tuleb tasuda MTÜ Eesti Mänguterapeudid Assotsiatsiooni arveldusarvele EE552200221070722537 (Swedbank). Liikmemaksu tasudes palume kirjutada selgituse lahtrisse „liikmemaks“.

Laadi alla avalduse vorm siit.
Digiallkirjastatud avaldus palume saata aadressile maivele@gmail.com.