Menu Close

  Natali Hanni

  Tallinn


  Töötan 9. aastat Hilariuse Koolis eripedagoog-klassiõpetajana ja HEV koordineerijana ning olen Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu juhatuse liige ja Eesti Eripedagoogide Liidu liige ning Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni liige. TegevusTes alustasin tööd 2021. aastal, sest teraapiakeskus inspireeris mind alustama uut ja põnevat teekonda tuge ja suunamist vajavate laste maailma, tegusa ja loomingulise kollektiivi keskel. Natali on Hilariuse Kooli Eripedagoog/klassiõpetaja ja HEVKO ning TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse eripedagoog ja mänguterapeut.

    Karin Küla

    Pärnumaa

    Karin on mänguterapeut, laste jooga õpetaja, geograaf ja kahe lapse ema. Varem on Karin töötanud Eesti Energia grupis kaartidega ning seejärel teinud suure elumuutuse, asudes tegelema teraapiate ja lastega. Kogu teekond on andnud talle parima viisi laste ja nende vanemate tundma õppimiseks, toetamiseks, kohal ja olemas olemiseks. Karinil on olnud lastega alati väga hea ja lähedane side ja teda köidab mänguteraapiline mõju nii väiksele kui suurele inimesele. Mänguteraapia kõrval on talle hingelähedane muusika, ta õpib muusikateraapia täiendõppes.

      Eve Laiverik

      Harjumaa (Saku, Saue, Kiili, Keila, Tallinn)
      Vastuvõtule registreerimine
      e-mail: eve.laiverik@gmail.com
      tel: +372 5097782

      Eve Laiverik omab töökogemust koolipsühholoogina, klassiõpetajana, alushariduse pedagoogina. Hetkel töötab ta Saku lasteaias Terake direktorina ja Saku Sofi Lastekeskuses mänguterapeudina. Ta on läbinud Eesti Pereteraapia Ühingu perekonnapsühhoteraapia baaskursuse ning omab Tallinna Ülikooli magistrikraadi koolieelses pedagoogikas ja psühholoogias.

        Kadri Rebane

        Võrumaa

        Kadri Rebane on senise tööelu pühendanud väikelastega tegutsemisele. Hetkel töötab ta Võru Lasteaias Sõleke eripedagoog-nõustajana ja mänguterapeudina. Tartu Ülikooli täiendõppe programmi raames on ta läbinud koolitusi laste käitumisprobleemide teemal. Kadri omab teadmisi ja kogemusi erivajadustega laste toetamise osas.

          Piret Teas

          Harjumaa (Nõmme, Saue, Keila)
          Vastuvõtule registreerimine
          e-mail:  piret21@gmail.com
          tel: +372 562 192 90

          Piret on lõpetanud Tallinna ülikooli magistriõppe, pedagoog nõustaja erialal. Tegelenud pikki aastaid lasteaiaõpetajana Keila lasteaias Miki ja Tallinna lastesõimes Mõmmik.
          Ta on õppinud mänguterapeudiks, täiendanud end kunstiteraapia alal ja läbinud erinevaid koolitusi laste arengu vallas. Mänguterapeudina võtab Piret lapsi vastu Hiiuliine Mängukoolis.

            Signe Viira

            Tartu

            Signe Viira on lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast koolitusel “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia võtteid kasutades”. Signe on töötanud lasteaias nii rühmaõpetaja kui ka mänguterapeudina. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja ja juhatuse liige.

              Sirli Kivisaar

              Tartu
              Vastuvõtule registreerimine. NB! Hetkel vastuvõtte ei toimu.
              e-mail: sirli@tervisekool.ee
              tel: +372 501 1912

              Sirli Kivisaar on pika koolitajakogemusega terapeut. Hetkel tegutseb ta funktsionaalse toitumise terapeudi ja psühhoterapeudina (s.h. mänguterapeudina) OÜ Via Naturales ning koolitab mänguterapeute OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutajaliige ja juhatuse esimees.

                Ene Ahas

                Tallinn ja Hiiumaa
                Vastuvõtule registreerimine
                e-mail:  hiiuliine@gmail.com

                Ene kogemus noortega tegelemisel sai alguse vabatahtliku noortejuhina kaitseliidus. Mänguteraapia teenust pakub Ene Hiiuliine Mängukoolis nii Tallinnas kui Kärdlas. Põhitööna tegutseb Ene vandeadvokaadina, olles sptesialiseerunud perekonnaasjadele ja eelkõige alaealiste esindamisele ning tegutseb lepitajana. (veel …)

                  Anne Haagen

                  Tallinn
                  Vastuvõtule registreerimine
                  e-mail:  annehaagen@gmail.com
                  tel: +372 564 950 49

                  Anne Haagen omab töökogemust kooleelikute õpetajana ja juhina. Ta on õppinud Tallinna Pedagoogikakoolis ning magistrikraadi omandanud Tallinna Ülikoolis. Samuti on Anne Haagen täiendanud ennast erialaselt nii Eestis kui ka välismaal ning läbinud erinevaid koolitusi lapse arengu teemadel.

                    Gerli Mägi

                    Rakvere
                    Vastuvõtule registreerimine
                    e-mail:  teraapiamang@gmail.com
                    tel: +372 5564 2646
                    Facebook: Mänguteraapia Rakveres

                    Oman kõrgharidust sotsiaaltöö valdkonnas ning olen juurde õppinud Tartu Ülikooli Humanitaarinstituudis eelkoolipedagoogikat. Lisaks olen läbinud Gordoni Perekooli koolituse „Efektiivne suhtlemine lapsega“ ja veel palju muid erinevaid lastega suhtlemise ja mängimise
                    koolitusi, sealhulgas ka erivajadustega lastega seotud koolitusi. Hetkel töötan Rakvere Rohuaia lasteaias õpetaja assistendina, kus minu igapäeva tööülesanneteks on laste üldoskute, sealhulgas laste sotsiaalsete, eneseteenindamise, mängu- ning õpioskute arendamine. Olen töötanud ka rühmaõpetajana. Kirg psühholoogia, pedagoogika ning laste vastu on viinud mind tööle lasteaeda ning sealt edasi teraapiavaldkonda.

                      Liisa Kuusk

                      Tartu, Põlvamaa
                      Vastuvõtule registreerimine
                      Tartu email: info@provida.ee, tel: + 372 5912 7991
                      Põlva email: maarjakyla.rehabilitatsioon@gmail.com

                      Liisa on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi eripedagoogikas. Alates 2009. aastast on ta olnud seotud SA Maarja Külaga. See on asutus, mis pakub intellektihäirega täiskasvanutele elamis- ja töötamisvõimalusi ning rehabilitatsiooni. Hetkel töötab ta rehabilitatsioonimeeskonnas eripedagoogina. OÜ ProVida Kliinikus on ta eripedagoog ja mänguterapeut, töötades peamiselt erivajadustega lastega. Liisa väärtustab pidevat enesetäiendamist ning on lõpetanud rehabilitatsioonispetsialisti baaskursuse, Hamet hindamismetoodika ja CARe metoodika rakendaja väljaõpped.

                        Ilona Veike

                        Pärnu
                        Vastuvõtule registreerimine
                        e-mail:  ilona.veike@onk.parnu.ee
                        tel: +372 5692 4435

                        Ilona Veike on pikaaegsete kogemustega nõustaja ja koolitaja, kes hetkel töötab Pärnu Õppenõustamiskeskuses mänguterapeudina ja psühholoogilise nõustajana. Tema peamiseks sihtgrupiks on lapsed ja noored. Peamised probleemid, millega tema poole pöördutakse, on ärevus, depressioon, suhteprobleemid ja toimetulematus tugevate tunnetega. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis sotsiaalteadustes, spetsialiseerudes lastekaitsele ja sotsiaalpedagoogikale. Lisaks magistrikraadile lõpetanud hingehoidja baaskursuse, lõpetanud pereteraapia algkursuse, loovteraapia kursuse ning kognitiivkäitumusliku teraapia koolitused ning omandanud koolitaja litsentsi kasuperede (PRIDE) ning CAP koolitajana, mis tegeleb laste väärkohtlemise ennetusega. On viinud läbi erinevaid tugigruppe (leinagrupp, esmaste töötute toetusgrupp ja vägivalla all kannatavate naiste tugigrupp), olnud erinevate sotsiaalprojektide algataja ning läbiviija ja koolitaja.

                          Maive Skatškov

                          Tallinn
                          Vastuvõtule registreerimine. NB! Hetkel uute klientide vastuvõtte ei toimu.
                          e-mail: maivele@gmail.com
                          tel: +372 52 76 930

                          Maive Skatškov on pikaaegse kogemusega alushariduse pedagoog. Hetkel töötab ta Eralasteaias Midrimaailm pedagoogi, juhiabi ja mänguterapeudina. Lisaks paljudele pedagoogilistele koolitustele on Maive läbinud kursuse „Perekonnapsühhoteraapia alused” Perekonnastuudio ABX OÜ Psühhoteraapiakoolis ning täiendanud ennast kunstiteraapia alal Põlistarkuste ja Rahvaravikoolis. Tartu Ülikooli täiendõppes on ta läbinud leinakoolitusi, pakkudes vajadusel esmatasandil nõustamist leinaga toimetulekult. Maive on täiendanud end ka Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kursusel “Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine” ning osalenud vägivallaohvri abistamise täiendõppeprogrammis. Täpsemalt saab lugeda lasteaia Midrimaailm kodulehelt. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja ja juhatuse liige.

                            Jana Mikk

                            Tallinn
                            Vastuvõtule registreerimine
                            e-mail:  jana.mikk@icloud.com
                            tel: +372 504 4179

                            Olen mänguterapeut ja holistiline terapeut. Elu on mind kokku viinud väga huvitavate peredega. Minu tütar on minu kõige suurem õpetaja. Olen eluteel aru saanud, mis on minu tõeline südamekutsumus ja olen teinud suure elumuutuse, mis tõi mind teraapia valdkonda, et saaksin tegeleda nii laste kui täiskasvanutega. Minu pere on väga suur ning seoses sellega olen tegelenud lastega igapäevaselt. Laste kõrval on mulle väga hingelähedane jooga. Kodus on mul 2 kassi ja olen suur loomasõber.

                              Helen Schvede

                              Järvamaa

                              Helen Schvede omab pikaaegset lastega töötamise kogemust. Helen on õppinud laste masaaži ja ravivõimlemist ning töötanud Järvamaa Haigla taastusravi osakonnas. Kuna antud töökohal oli vaja pakkuda peredele emotsionaalset toetust, otsustas Helen õppida mänguteraapiat. Mänguteraapia on aidanud Helenil saavutada lastega parema kontakti ning jõuda abivajavate lasteni. Hetkel töötab Helen mänguterapeudina PAIde Lasteaias ja Paide Sookure Lasteaias.

                                Lee Kerde

                                Tallinn
                                Vastuvõtule registreerimine
                                e-mail: leekerde@gmail.com
                                tel: +372 56245700

                                Lee Kerde omab väga pikaajalist lastega töötamise kogemust. Lee on õppinud muusikat, kultuuri, koolieelset pedagoogikat ja mänguteraapiat. Ta omab Tartu Ülikooli magistrikraadi koolikorralduses. Hetkel töötab Tallinna Männi Lasteaias direktorina ja FIE-na mänguterapeudina.

                                  Merit Kvatš

                                  Pärnu

                                  Merit on mänguterapeut, kes omab 30-aastast praktilist kogemust lastega töötamises. Samuti on ta jaganud oma teadmisi ja kogemusi koolitajana erinevatel koolitustel. Ta on vanemõpetaja, TLÜ haridusteaduste magister ning Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige. Üle kümne aasta on ta lisaks rühmaõpetaja tööle aidanud individuaalselt lapsi tugiõpetajana, toetades laste psüühiliste protsesside ja õpioskuste arengut. 2018. aasta mais lõpetas Merit mänguterapeudi väljaõppe, mis aitab tal veelgi paremini mõista lapsi ja otsida just igale lapsele sobivat lähenemis- ja õppimisviis. Ta suudab mänguliselt leida tee lasteni ja saavutada lastega head, turvalist ja avatud kontakti. Saavutamaks oma töös lastega veelgi paremaid tulemusi, on ta läbinud psühholoogia-alaseid koolitusi ning lõpetanud pereteraapia algkursuse.

                                    Tiia Randpere

                                    Viljandimaa
                                    Vastuvõtule registreerimine
                                    e-mail:  tiia.randpere@gmail.com
                                    Koduleht: www.mangutera.ee
                                    Facebook: www.facebook.com/manguteratiia

                                    Oma pikaaegse lasteaiaõpetaja karjääri jooksul on Tiia puutunud kokku väga paljude erinevate lastega. Üha sagedamini näeb ta lapsi, kellega toimetulek nõuab tavapärasest teadlikumat lähenemist. Huvi mänguteraapia vastu tekkis tal oma isikliku lapse abivajadusest ja laste mängu jälgimisest, läbi mille on mänguterapeudina võimalus lapsi aidata nende raskematel eluperioodidel.

                                    Tänaseks on ta läbinud mänguteraapia väljaõppe koolituse Tartus, Annely Sootsi Koolituse koolis, kus on lisaks lõpetatud ka supervisiooni aasta. Oma kõrghariduse omandas Tiia Tallinna Pedagoogilises Seminaris, millele lisaks on läbinud erinevaid täiendkoolitusi nii lapse loovuse, õpetamise kui psühholoogia alal. Näiteks “Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse” ning täiendanud ennast Rahvaravi ja Põlistarkuste kooli kursusel “Kuidas mõista ja toetada last kunstiteraapia võtteid kasutades”.

                                    Hetkel töötab Tiia täiskohaga mänguterapeudina asutuses Mängutera OÜ Viljandis.