Menu Close

  Ilona Veike

  Pärnu
  Vastuvõtule registreerimine
  e-mail:  ilona.veike@onk.parnu.ee
  tel: +372 5692 4435


  Ilona Veike on pikaaegsete kogemustega nõustaja ja koolitaja, kes hetkel töötab Pärnu Õppenõustamiskeskuses mänguterapeudina ja psühholoogilise nõustajana. Tema peamiseks sihtgrupiks on lapsed ja noored. Peamised probleemid, millega tema poole pöördutakse, on ärevus, depressioon, suhteprobleemid ja toimetulematus tugevate tunnetega. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis sotsiaalteadustes, spetsialiseerudes lastekaitsele ja sotsiaalpedagoogikale. Lisaks magistrikraadile lõpetanud hingehoidja baaskursuse, lõpetanud pereteraapia algkursuse, loovteraapia kursuse ning kognitiivkäitumusliku teraapia koolitused ning omandanud koolitaja litsentsi kasuperede (PRIDE) ning CAP koolitajana, mis tegeleb laste väärkohtlemise ennetusega. On viinud läbi erinevaid tugigruppe (leinagrupp, esmaste töötute toetusgrupp ja vägivalla all kannatavate naiste tugigrupp), olnud erinevate sotsiaalprojektide algataja ning läbiviija ja koolitaja.

    Piret Teas

    Harjumaa (Nõmme, Saue, Keila)
    Vastuvõtule registreerimine
    e-mail:  piret21@gmail.com
    tel: +372 562 192 90

    Piret on lõpetanud Tallinna ülikooli magistriõppe, pedagoog nõustaja erialal. Tegelenud pikki aastaid lasteaiaõpetajana Keila lasteaias Miki ja Tallinna lastesõimes Mõmmik.
    Ta on õppinud mänguterapeudiks, täiendanud end kunstiteraapia alal ja läbinud erinevaid koolitusi laste arengu vallas. Mänguterapeudina võtab Piret lapsi vastu Hiiuliine Mängukoolis.

      Kadri Rebane

      Võrumaa
      Vastuvõtule registreerimine NB! Suvekuudel vastuvõtte ei toimu!
      e-mail: kadri12rebane@gmail.com
      tel: +372 526 9318

      Kadri Rebane on senise tööelu pühendanud väikelastega tegutsemisele. Hetkel töötab ta Võru Lasteaias Sõleke eripedagoog-nõustajana ja mänguterapeudina. Tartu Ülikooli täiendõppe programmi raames on ta läbinud koolitusi laste käitumisprobleemide teemal. Kadri omab teadmisi ja kogemusi erivajadustega laste toetamise osas.

        Tiia Randpere

        Viljandimaa
        Vastuvõtule registreerimine
        e-mail:  tiia.randpere@gmail.com
        Koduleht: www.mangutera.ee

        Tiia omab pikaaegset kogemust töötamisel väikelastega. Oma kõrghariduse on ta omandanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Huvi mänguteraapia vastu on ta saanud laste mängu jälgimisest ja sellest, et lapsi saab mängu kaudu aidata ja toetada. Lisaks mänguterapeudi väljaõppele, on Tiia täiendanud ennast Rahvaravi ja Põlistarkuste kooli kursusel “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia võtteid kasutades”. Hetkel töötab ta Paistu Kooli lasteaias rühmaõpetajana, liikumisõpetajana ja mänguterapeudina ning Viljandi Männimäe lasteaias mänguterapeudina.

          Signe Viira

          Tartu

          Signe Viira on lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast koolitusel “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia võtteid kasutades”. Signe on töötanud lasteaias nii rühmaõpetaja kui ka mänguterapeudina. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja ja juhatuse liige.

            Lee Kerde

            Tallinn
            Vastuvõtule registreerimine
            e-mail: leekerde@gmail.com
            tel: +372 56245700

            Lee Kerde omab väga pikaajalist lastega töötamise kogemust. Lee on õppinud muusikat, kultuuri, koolieelset pedagoogikat ja mänguteraapiat. Ta omab Tartu Ülikooli magistrikraadi koolikorralduses. Hetkel töötab Tallinna Männi Lasteaias direktorina ja FIE-na mänguterapeudina.

              Sirli Kivisaar

              Tartu
              Vastuvõtule registreerimine. NB! Hetkel vastuvõtte ei toimu.
              e-mail: sirli@tervisekool.ee
              tel: +372 501 1912

              Sirli Kivisaar on pika koolitajakogemusega terapeut. Hetkel tegutseb ta funktsionaalse toitumise terapeudi ja psühhoterapeudina (s.h. mänguterapeudina) OÜ Via Naturales ning koolitab mänguterapeute OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutajaliige ja juhatuse esimees.

                Helen Schvede

                Järvamaa

                Helen Schvede omab pikaaegset lastega töötamise kogemust. Helen on õppinud laste masaaži ja ravivõimlemist ning töötanud Järvamaa Haigla taastusravi osakonnas. Kuna antud töökohal oli vaja pakkuda peredele emotsionaalset toetust, otsustas Helen õppida mänguteraapiat. Mänguteraapia on aidanud Helenil saavutada lastega parema kontakti ning jõuda abivajavate lasteni. Hetkel töötab Helen mänguterapeudina PAIde Lasteaias ja Paide Sookure Lasteaias.

                  Jana Mikk

                  Tallinn
                  Vastuvõtule registreerimine
                  e-mail:  jana.mikk@icloud.com
                  tel: +372 504 4179

                  Olen mänguterapeut ja holistiline terapeut. Elu on mind kokku viinud väga huvitavate peredega. Minu tütar on minu kõige suurem õpetaja. Olen eluteel aru saanud, mis on minu tõeline südamekutsumus ja olen teinud suure elumuutuse, mis tõi mind teraapia valdkonda, et saaksin tegeleda nii laste kui täiskasvanutega. Minu pere on väga suur ning seoses sellega olen tegelenud lastega igapäevaselt. Laste kõrval on mulle väga hingelähedane jooga. Kodus on mul 2 kassi ja olen suur loomasõber.

                    Liisa Kuusk

                    Tartu, Põlvamaa
                    Vastuvõtule registreerimine
                    Tartu email: info@provida.ee, tel: + 372 5912 7991
                    Põlva email: maarjakyla.rehabilitatsioon@gmail.com

                    Liisa on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi eripedagoogikas. Alates 2009. aastast on ta olnud seotud SA Maarja Külaga. See on asutus, mis pakub intellektihäirega täiskasvanutele elamis- ja töötamisvõimalusi ning rehabilitatsiooni. Hetkel töötab ta rehabilitatsioonimeeskonnas eripedagoogina. OÜ ProVida Kliinikus on ta eripedagoog ja mänguterapeut, töötades peamiselt erivajadustega lastega. Liisa väärtustab pidevat enesetäiendamist ning on lõpetanud rehabilitatsioonispetsialisti baaskursuse, Hamet hindamismetoodika ja CARe metoodika rakendaja väljaõpped.

                      Ene Ahas

                      Tallinn ja Hiiumaa
                      Vastuvõtule registreerimine
                      e-mail:  hiiuliine@gmail.com

                      Ene kogemus noortega tegelemisel sai alguse vabatahtliku noortejuhina kaitseliidus. Mänguteraapia teenust pakub Ene Hiiuliine Mängukoolis nii Tallinnas kui Kärdlas. Põhitööna tegutseb Ene vandeadvokaadina, olles sptesialiseerunud perekonnaasjadele ja eelkõige alaealiste esindamisele ning tegutseb lepitajana. (veel …)

                        Anne Haagen

                        Tallinn
                        Vastuvõtule registreerimine
                        e-mail:  annehaagen@gmail.com
                        tel: +372 564 950 49

                        Anne Haagen omab töökogemust kooleelikute õpetajana ja juhina. Ta on õppinud Tallinna Pedagoogikakoolis ning magistrikraadi omandanud Tallinna Ülikoolis. Samuti on Anne Haagen täiendanud ennast erialaselt nii Eestis kui ka välismaal ning läbinud erinevaid koolitusi lapse arengu teemadel.

                          Maive Skatškov

                          Tallinn
                          Vastuvõtule registreerimine. NB! Hetkel uute klientide vastuvõtte ei toimu.
                          e-mail: maivele@gmail.com
                          tel: +372 52 76 930

                          Maive Skatškov on pikaaegse kogemusega alushariduse pedagoog. Hetkel töötab ta Eralasteaias Midrimaailm pedagoogi, juhiabi ja mänguterapeudina. Lisaks paljudele pedagoogilistele koolitustele on Maive läbinud kursuse „Perekonnapsühhoteraapia alused” Perekonnastuudio ABX OÜ Psühhoteraapiakoolis ning täiendanud ennast kunstiteraapia alal Põlistarkuste ja Rahvaravikoolis. Tartu Ülikooli täiendõppes on ta läbinud leinakoolitusi, pakkudes vajadusel esmatasandil nõustamist leinaga toimetulekult. Maive on täiendanud end ka Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kursusel “Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine” ning osalenud vägivallaohvri abistamise täiendõppeprogrammis. Täpsemalt saab lugeda lasteaia Midrimaailm kodulehelt. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja ja juhatuse liige.

                            Gerli Mägi

                            Rakvere
                            Vastuvõtule registreerimine
                            e-mail:  teraapiamang@gmail.com
                            tel: +372 5564 2646
                            Facebook: Mänguteraapia Rakveres

                            Oman kõrgharidust sotsiaaltöö valdkonnas ning olen juurde õppinud Tartu Ülikooli Humanitaarinstituudis eelkoolipedagoogikat. Lisaks olen läbinud Gordoni Perekooli koolituse „Efektiivne suhtlemine lapsega“ ja veel palju muid erinevaid lastega suhtlemise ja mängimise
                            koolitusi, sealhulgas ka erivajadustega lastega seotud koolitusi. Hetkel töötan Rakvere Rohuaia lasteaias õpetaja assistendina, kus minu igapäeva tööülesanneteks on laste üldoskute, sealhulgas laste sotsiaalsete, eneseteenindamise, mängu- ning õpioskute arendamine. Olen töötanud ka rühmaõpetajana. Kirg psühholoogia, pedagoogika ning laste vastu on viinud mind tööle lasteaeda ning sealt edasi teraapiavaldkonda.

                              Natali Hanni

                              Tallinn

                              Töötan 9. aastat Hilariuse Koolis eripedagoog-klassiõpetajana ja HEV koordineerijana ning olen Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu juhatuse liige ja Eesti Eripedagoogide Liidu liige ning Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni liige. TegevusTes alustasin tööd 2021. aastal, sest teraapiakeskus inspireeris mind alustama uut ja põnevat teekonda tuge ja suunamist vajavate laste maailma, tegusa ja loomingulise kollektiivi keskel.

                              Natali on Hilariuse Kooli Eripedagoog/klassiõpetaja ja HEVKO ning TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse eripedagoog ja mänguterapeut.

                                Eve Laiverik

                                Harjumaa (Saku, Saue, Kiili, Keila, Tallinn)
                                Vastuvõtule registreerimine
                                e-mail: eve.laiverik@gmail.com
                                tel: +372 5097782

                                Eve Laiverik omab töökogemust koolipsühholoogina, klassiõpetajana, alushariduse pedagoogina. Hetkel töötab ta Saku lasteaias Terake direktorina ja Saku Sofi Lastekeskuses mänguterapeudina. Ta on läbinud Eesti Pereteraapia Ühingu perekonnapsühhoteraapia baaskursuse ning omab Tallinna Ülikooli magistrikraadi koolieelses pedagoogikas ja psühholoogias.

                                  Karin Küla

                                  Pärnumaa

                                  Karin on mänguterapeut, laste jooga õpetaja, geograaf ja kahe lapse ema. Varem on Karin töötanud Eesti Energia grupis kaartidega ning seejärel teinud suure elumuutuse, asudes tegelema teraapiate ja lastega. Kogu teekond on andnud talle parima viisi laste ja nende vanemate tundma õppimiseks, toetamiseks, kohal ja olemas olemiseks. Karinil on olnud lastega alati väga hea ja lähedane side ja teda köidab mänguteraapiline mõju nii väiksele kui suurele inimesele. Mänguteraapia kõrval on talle hingelähedane muusika, ta õpib muusikateraapia täiendõppes.

                                    Merit Kvatš

                                    Pärnu
                                    Vastuvõtule registreerimine
                                    e-mail:  loovteraapiaoy@gmail.com

                                    Merit on mänguterapeut, kes omab 30-aastast praktilist kogemust lastega töötamises. Samuti on ta jaganud oma teadmisi ja kogemusi koolitajana erinevatel koolitustel. Ta on vanemõpetaja, TLÜ haridusteaduste magister ning Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige. Üle kümne aasta on ta lisaks rühmaõpetaja tööle aidanud individuaalselt lapsi tugiõpetajana, toetades laste psüühiliste protsesside ja õpioskuste arengut. 2018. aasta mais lõpetas Merit mänguterapeudi väljaõppe, mis aitab tal veelgi paremini mõista lapsi ja otsida just igale lapsele sobivat lähenemis- ja õppimisviis. Ta suudab mänguliselt leida tee lasteni ja saavutada lastega head, turvalist ja avatud kontakti. Saavutamaks oma töös lastega veelgi paremaid tulemusi, on ta läbinud psühholoogia-alaseid koolitusi ning lõpetanud pereteraapia algkursuse.