Hilve Kivipõld-Verbitskas

Pärnumaa (Sindi linn, Tori vald)

Vastuvõtule registreerimine
e-mail:  vaikelastekool@gmail.com
Facebook: Mänguterapeut Hilve
tel: +372 5224680

Mänguterapeut II tase.

Tema peamiseks sihtgrupiks on lapsed alates 3.-4. eluaastast kuni 8.-9. eluaastani. Probleemid, millega pöördutakse, võivad olla seotud laste elus toimunud muutustega (vanemate lahutus, lähedase kaotus, elukoha-, lasteaia- või koolivahetus jne). Lapsel võib esineda madal enesehinnang või on ta mingil põhjusel endassetõmbunud, kurb, kartlik või hoopis rahutu, ärev, vihane ja trotslik.Viimastel aastatel on
Hilve märganud üha rohkem lapsi, kes vajavad tavapärasest teadlikumat lähenemist. Teda lummab mänguteraapia tervendav mõju.

Hilve töine teekond on kulgenud loogilist teedpidi üha uute abivajajate suunas. Tema põhihuvi on kogu elu vältel olnud laste toetamine varajase sekkumise kaudu, et ennetada eos suuremate probleemide tekkimist. Hilve on lõpetanud Tartu Ülikooli logopeed-eripedagoogina, kaitsnud hiljem magistrikraadi, töötanud pikki aastaid lasteaia ja algklasside lastega. Et ennetada võimalikke õpiraskusi, on ta asutanud 2013. a Pärnu Väikelastekooli ja toetab seniajani 5-7a laste koolieelset ettevalmistust.

Tema hobiks on erinevate õppevahendite koostamine ja kirjastamine.
Elukestva õppijana on ta täiendanud end pidevalt ja läbinud erinevaid koolitusi laste arenguga seonduvalt.

Hilve peab oma kutsumuseks väikese inimese toetamist.
Mänguterapeudina võtab ta lapsi vastu Sindi linnas asuvas mänguteraapia erakabinetis (mängutoas).