Menu Close

Kovisioonid

Kovisioon on sarnast tööd tegevate inimeste regulaarne kohtumine, kus tuginetakse oma kogemuste jagamisele ning tööalastes olukordades ettetulevate lahenduste otsimisele. Kovisioonid toimuvad regulaarselt kokkulepitud ajaperioodi jooksul. Kovisioon on õppimise protsess, mille jooksul minnakse süvitsi, et keerulistele olukordadele lahendusi leida, üksteist toetada ning kogemustest õppida. Oluline, et iga osaleja töötab läbi ise enda isiklikud kogemused, analüüsib neid  ning seeläbi jõutakse lahendusstrateegiani. Kovisioon annab hea võimaluse  enesereflektsooniks, saada teadlikuks arendamist vajavatest teemadest. Osalemine kovisioonil arendab terapeudil suhtlemis-ja enesejuhtimise oskust, annab vaadelda probleemi kõrvalolija pilguga. Mänguterapeutide kovisioonid toimuvad 1 kord kvartalis.

Kovisioonis osalemine on MTÜ Mänguterapeutide Assotsiatsiooni liikmetele tasuta.

2021
IV kovisioon jaanuar 2022
III kovisioon 25. september, juhatas Maive Skatškov
II kovisioon 24. aprill, juhatas Signe Viira
I kovisioon 23. jaanuar, juhatas Maive Skatškov