Menu Close

Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsioon

Mittetulundusühing “Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsioon ” (MTÜ EMTA) loodi 25. novembril 2018. aastal. Ühingu eesmärgiks on ühendada organisatoorselt Eestis tegutsevaid mänguterapeute, tagada neile vajalik professionaalne tugi ja õiguslik kaitse. Samuti edendada mänguteraapia eriala, teenuse kvaliteeti ning levitada uuemat teaduslikku mänguteraapia-alast informatsiooni.

Mängulist algust!