Signe Kivivare

Rakvere
Vastuvõtule registreerimine
e-mail:  skivivare@gmail.com
tel: +372 55922258
Facebook: Mänguterapeut Signe

On lõpetanud mänguterapeudi 2aastase väljaõppe.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe sotsiaaltöö erialal. Töötan erivajadustega laste koolis õpetajana, MTÜs mänguterapeudina ning suviti erivajadustega laste laagris laagrikasvatajana.
Minu hobiks on igasugune käeline tegevus, olen ennast täiendanud kunsti- ja loovteraapia alal läbi erinevate koolituste: „Visuaalkunsti ja savitöö rakendamine tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel“ ja “Loovteraapia tehnikad abiks igapäevatöös laste ja noortega“. Seoses oma igapäevatööga olen läbinud erinevaid koolitusi erivajadustega laste märkamise ja toetamisega seoses nagu nt „Autismispektri häirega laste õpetamine“ ja „Intellektiproblemaatikaga laste arendav õpetamine-kasvatamine“.
Pean oluliseks elukestvat õpet, et suudaksin käia kaasas ühiskonna muutustega, olla ise rahul ning pakkuda parimat.