Kadri Rebane

Võrumaa

Vastuvõtule registreerimine:
e-mail:  info@sakrum.ee
tel: +372 5072138

Mänguterapeut II tase.

Olen oma senise tööelu pühendanud väikelaste arendamisele ning perede toetamisele. Väärtustan oma töös empaatilist lähenemist, varajast märkamist/toetamist, süsteemset lähenemist ning koostööd pere ja teiste spetsialistidega. Oman Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistrikraadi eripedagoog-nõustaja erialal ning eripedagoogi kutsetunnistust, tase 7.

Praegu töötan Võru Lasteaias Sõleke eripedagoog-nõustajana ning Sakrum OÜ-s mänguterapeudina. Lisaks jagan koolitajana oma kogemusi laste emotsionaalse ja tunnetustegevuse arengu toetamisest.

Olen läbinud täienduskoolitusprogrammi “Kognitiiv-käitumuslikud tehnikad nõustamisel” ning pereteraapia algkursuse. Lisaks täiendan end regulaarselt erialastel koolitustel.

Mind köidab käitumisprobleemide temaatika ning laste tugevate tunnetega toimetulemine. Hoian end antud teemadega kursis ning täiendan oma teadmisi antud valdkonnas järjepidevalt.