Kaisa Karulaas

Tartu
Vastuvõtule registreerimine
e-mail:  kaisa@teraapiamang.ee
tel: +372 53010042

On lõpetanud mänguterapeudi 2aastase väljaõppe.

Olen lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala ning lisaks juurde 320h eelkoolipedagoogikat. Lisaks läbinud mitmeid pedagoogilisi koolitusi. Hetkel töötan lasteaias õpetajana ja võtan vastu mänguteraapia kliente. Minu suurimaks kireks on töötada lastega, pakkudes neile turvalist, hoolivat ja mõistvat keskkonda. Oma töös kasutan erinevaid vahendeid kontakti loomiseks ja teraapia läbiviimiseks.