Eveli Tsopp

Elva

Vastuvõtule registreerimine
e-mail:  eveli.tsopp@gmail.com
tel: +372 5343 6906

Mänguterapeut I tase.

Pikaaegne kogemus lastega töötamisel. Lõpetanud TÜs koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala. Läbinud eripedagoogika koolituse ja täiendanud end logopeedia ning psühholoogia alal. Töötab rehabilitatsiooniasutuses mänguterapeudi ja kogemusnõustajana ning viib läbi loomi kaasavaid tegevusi ehk loomateraapiat. Lisaks on mänguterapeudina tegev lasteaias ja Perepesas. Töötab laste, lastevanemate ja õpetajatega. Lapse mõistmine, olemas olemine, usaldusliku suhte loomine ja toetamine aitavad saavutada lapsega kontakti. Lisaks lapsele on oluline toetada ka lapsevanemaid, sest töötame ühise eesmärgi nimel – lapse heaolu nimel. Mänguterapeudina võtab lapsi vastu Elvas (Peedul) eraruumis ja Elva Perekeskuses.