Aire Taal

Võru

Vastuvõtule registreerimine
e-mail:  airetaal@hotmail.com
Facebook: Mänguteraapia koos Airega

Mänguterapeut II tase.

Lasteaias töötades märkasin, et väga paljud lapsed ei oska enda sees toimuvat sõnadesse panna ning ei tule tihtipeale oma emotsioonidega toime. Soov aidata lastel rohkem nende sees ja ümber toimuvat mõista, ning oma lapse trauma järgsest abivajadusest viis mind mänguteraapia õpinguteni.
Kõrghariduse omandasin Tallinna Pedagoogilises Seminaris lasteaiaõpetaja erialal, sobitus- ja erirühma õpetaja kõrvalerialaga , millele lisaks olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi (Vaikuseminutite baaskursus; Kiusamisest vaba lasteaed põhikoolitus; Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisuseõpetus; Sissejuhatus käitumisteraapiasse ja selle kasutamine jpt) .
Hetkel töötan Rõuge Lasteaias õpetajana ja Võru Tervisekeskuses mänguterapeudina.