Natali Hanni

Tallinn
Vastuvõtule registreerimine
Mänguteraapia vastuvõtud toimuvad TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuses ning Lullabed psühholoogilise rehabilitatsiooni keskuses
e-mail:  hanninatali@gmail.com
tel: +372 53 812 400

On lõpetanud mänguterapeudi 1aastase väljaõppe.

Natali on kogenud eripedagoog ja mänguterapeut, kes on pühendunud eeskätt erivajadustega laste ja nende perede toetamisele, töötades põhikohaga juba 10-ndat aastat Hilariuse Koolis erivajadustega laste klassiõpetaja ja HEV koordineerijana. TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse meeskonnaga on Natali liitunud alates märtsist 2021.
Natali on lõpetanud Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala ning eri- ja sobitusrühma õpetaja lisaeriala. Omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi eripedagoog-nõustaja erialal ning jätkanud mänguterapeudi väljaõpet Tartus Annely Sootsi erakoolis. Natali on ennast pidevalt erialaselt täiendanud Tartu ja Tallinna Ülikoolis, Mahena Kriisinõustamise ja Eneseleidmise keskuses ja mujal. Alates 2022. aasta kevadest töötab Natali ka Lullabed’i psühholoogilise rehabilitatsioonikeskuses eripedagoogi ja mänguterapeudina ning toetab koostöös Sotsiaalkindlustusametiga Ukraina lapsi ja nende peresid. Natali on inimesena rahulik, põhjalik ja pühendunud. Ta hindab kõrgelt koostööd ja uusi teadmisi ning oskusi. Natali kuulub Eesti Eripedagoogide Liitu, Mänguterapeutide Assotsiatsiooni, Eesti Haridustöötajate Liitu ja on Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu juhatuse liige.