Ene Ahas

Tallinn ja Hiiumaa
Vastuvõtule registreerimine
e-mail:  hiiuliine@gmail.com

On lõpetanud mänguterapeudi 2aastase väljaõppe.

Ene kogemus noortega tegelemisel sai alguse vabatahtliku noortejuhina kaitseliidus. Mänguteraapia teenust pakub Ene Hiiuliine Mängukoolis nii Tallinnas kui Kärdlas. Põhitööna tegutseb Ene vandeadvokaadina, olles sptesialiseerunud perekonnaasjadele ja eelkõige alaealiste esindamisele ning tegutseb lepitajana.

Mängutaraapia tõhusus pereprobleemide korral andis Enele tõuke läbida mänguterapeudi väljaõpe ning pakkuda kõrvalteenusena mänguteraapiat kombineerituna vajadusel õigusteenusega.
Ene on läbi viinud erinevaid noortele suunatud töötubasid, laagreid ja huviringe, omab noorsootöötaja kutset (laagrikasvataja-juhataja, tase 6) ja juhib noorte sotsiaalsete oskuste edendamisele suunatud gruppe, nõustab vajadusel individuaalselt nii noori kui vanemaid coachingu põhimõttel, kasutades tegevuslikke meetodeid ja NLP-d.